Meng, Yi. 2018. “Seeking Self in Place”. SFU Educational Review 11 (1). https://doi.org/10.21810/sfuer.v11i1.572.